přidat k oblíbeným

Malapa Internet shop - Produkty - Alarmy - AL52

Malapa
Máte prázdný nákupní košík!

detektor oxidu uhelnatého CO a zemního plynu, LPG a svítiplynu AL52

detektor oxidu uhelnatého CO, detektor kysličníku uhelnatého CO, hlásič oxidu uhelnatého CO, hlásič kysličníku uhelnatého CO, indikátor oxidu uhelnatého CO, indikátor kysličníku uhelnatého CO, senzor oxidu uhelnatého CO, detektor vzniku oxidu uhelnatého CO, detektor kysličníku uhelnatého CO, senzor kysličníku uhelnatého CO, alarm oxidu uhelnatého CO, alarm oxidu uhelnatého CO, hlásič pro výskyt kysličníku uhelnatého CO, hlásič pro přítomnost kysličníku uhelnatého CO, hlásič pro výskyt oxidu uhelnatého CO, hlásič pro přítomnost oxidu uhelnatého CO, carbon monoxide alarm CO, detektor zemního plynu (CH4, metan), hlásič zemního plynu (CH4, metan), indikátor zemního plynu (CH4, metan), senzor zemního plynu (CH4, metan), detektor zemního plynu (CH4, metan), alarm zemního plynu (CH4, metan), hlásič pro výskyt zemního plynu (CH4, metan), hlásič pro přítomnost zemního plynu (CH4, metan), natural gas alarm (CH4, metan),
AL52, detektor oxidu uhelnatého CO a zemního plynu, LPG a svítiplynuhttp://www.malapa.cz/images/products/739-1484576008.jpg

Kategorie: Alarmy

Cena bez DPH: 2 158,- Kč

Cena s DPH: 2 611,- Kč

Hmotnost: 420 gramů

Záruka: 2 roky

Přidat do košíku »

AL52, detektor oxidu uhelnatého CO a zemního plynu, LPG a svítiplynu
Jednoduchý detektor nebo senzor na sledování oxidu uhelnatého CO (carbon monoxide) a zároveň ještě nebezpečných explozivních plynů jako LPG, zemní plyn, svítiplyn a jejich složek jako methan (CH4), ethan (C2H6), propan (C3H8) a butan (C4H10).
Oxid uhelnatý dříve také kysličník uhelnatý (více info na Wikipedia.cz) je jedovatý bezbarvý plyn, nedráždivý, bez chuti a zápachu, je lehčí než vzduch, vzniká při nedokonalém spalování. Riziko otravy oxidem uhelnatým hrozí všude, kde dochází ke spalování jako jsou kotle, krby, karmy, sporáky, grily, spalovací motory, generátory proudu.
LPG taky propan- butan (více info na Wikipedia.cz), zkapalněný ropný plyn má různé složení, podle ročního období, zimní LPG směs (60%P a 40%B), letní LPG směs (40%P a 60%B).
Zemní plyn (více info na Wikipedia.cz) je přírodní hořlavý plyn, který využíváme jako palivo. Zemní plyn je lehčí než vzduch, je bez zápachu, proto se do něj uměle přidávají páchnoucí plyny. Zemní plyn je hlavně složený z methanu (70-90%), ethan propan butan (0-20%), oxid uhličitý (0-8%), kyslík (0-0,2%), dusík (0-5%), sirovodík (0-5%) a nepatrné množství vzácných plynů.

Tento detektor oxidu uhelnatého a nebezpečných a výbušných plynů Vás upozorní na nebezpečí, kdy je možné ještě předejít možné újmě na zdraví nebo majetku. Při zvýšené koncentraci nebezpečného plynu nebo CO v hlídaném prostoru spustí detektor akustický a optický poplach, po snížení obsahu plynu/ CO v ovzduší se poplach automaticky vypne. Přístroj po zapojení do 230V sítě ihned funguje, LED diody indikují stav a poplach. Tlačítko pro test a ukončení poplachu. Tlačítko ztlumení. Splňuje normu EN 50291. Nepotřebuje žádné nastavení.

použití detektoru oxidu uhelnatého a nebezpečných plynů:
detekce zemního plynu, LPG, svítiplynu a oxidu uhelnatého v prostorách, kde jsou umístěné krby, kotle, karmy, sporáky, grily, spalovací motory doma, kanceláři, pracovišti, kuchyně, kotelny, skladech, garáži, nákupních prostorech, karavanu, lodě...

umístění detektoru oxidu uhelnatého a nebezpečných plynů:
detektor hořlavých a výbušných plynů se jednoduše připevní na strop nebo na zeď v hlídaném prostoru, nesmí být umístěn v prostorách s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů. Pro montáž je v balení upevňovací materiál.
technické údaje detektoru oxidu uhelnatého CO a nebezpečných výbušných plynů AL52:
napájení- 230V AC 50Hz
přívodní šňůra s vidlicí- cca. 1,5 metru
detekce plynu- oxid uhelnatý CO (carbon monoxide)
detekce plynu- zemní plyn, LPG, svítiplyn
typ senzoru- elektro chemický Figaro
spotřeba- do 4W
indikace- světelná (LED diody)
indikace- zvuková min. 85dB
koncentrace CO plynu- 50 ppm/ 60 až 90 minut, 100 ppm/ 10 až 40 minut, 300 ppm/ max. 3 minuty (koncentrace/ čekací doba)
koncentrace plynů- do 10% LEL
pracovní teplota 0° až +45°C
pracovní vlhkost- do 90%RH
držák- ano
materiál pro upevnění- ano
norma- EN 50291
životnost- CO senzor Figaro cca. 5 let
velikost- délka 135, výška 85mm, 44šířka
celková váha- 420 gramů
Naše firma ráda zhotoví přístroj podle Vašich osobních představ a potřeb...


za případné chyby v textu nebo obrázcích se předem omlouváme, vyhrazujeme si právo změny
AL52, detektor oxidu uhelnatého... AL52, detektor oxidu uhelnatého... AL52, detektor oxidu uhelnatého...
AL52, detektor oxidu uhelnatého...