Reklamační podmínky

 

Kupující je povinen zkontrolovat dodávku, není-li nikterak viditelně poškozena nebo poničena. Pokud je zásilka poničena, nepřevezme objednatel zásilku a neprodleně kontaktuje firmu MALAPA. Pokud objednatel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, nebo neobdržel se zásilkou fakturu - daňový doklad, je povinen ihned informovat firmu MALAPA, pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.

Reklamace našich zásilek MALAPA můžete uplatnit u Vašeho prodejce, nebo u nás na adrese:

MALAPA
Tři sekery 145
(průmyslová zóna)
353 01 Mariánské Lázně

Popis správně zaslané reklamace:

Připravte si prosím daňový doklad, který Vám byl doručen spolu se zbožím. Zabalte vadné zboží a přiložte prosím kopii doručenky nebo jiného dokladu o tom, kdy Vám bylo zboží dodáno, dále pak stručný popis vady výrobku. Nezapomeňte uvést Váš kontakt (adresa, mail, telefon). Takto připravenou zásilku zašlete prosím doporučeně na naši výše uvedenou adresu.

Náklady na dopravu reklamace do sídla MALAPA nese objednatel, stejně tak riziko a odpovědnost za poškození zásilky dopravou.

MALAPA vyřídí Vaši reklamaci nejpozději do 30 dnů, nebude-li domluveno jinak.