Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky  společnosti Malapa s.r.o., se sídlem: Tři Sekery 145 - prům. zóna, Mariánské Lázně, 35301, identifikační číslo: 05620571, společnost je zapsána a vedena u Krajského soudu     v Plzni, oddíl C, vložka 33683,  upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy  uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou  prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://malapa.cz/

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Cena zboží a platební podmínky

Kupní cena je dána ceníkem prodávajícího, platným v den přijetí objednávky prodávajícím.

Kupní cenu je možné uhradit

       v ČR převodem na účet prodávajícího  (v ČR i zahraničí)

       na dobírku při převzetí zboží (pouze v ČR)

       v hotovosti při osobním odběru v sídle společnosti Tři Sekery 145 - Průmyslová zóna, 35301 Mariánské Lázně


Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy (potvrzení objednávky prodávajícím).

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží s uvedením variabilního symbolu platby, což je číslo faktury. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku při platbě v hotovosti. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

Sazba DPH - aktuální daň z přidané hodnoty. Sazba DPH má dle zákona o dani z přidané hodnoty v současné době dvě hodnoty. Základní 21% a snížená 15%. Nevíte si rady s naší českou DPH? Více info najdete na Wikipedia.cz

Ceny dopravy a termín dodání

Doručování zásilek v Česku

Cena poštovného a balného  pro balíky činí 120,- Kč bez DPH. 145,-- s dph

Pokud se však jedná o zboží křehké, objemné ceny za dopravu nebo poštovné se dohodnou individuálně.

Pokud musí být zásilka rozdělena do více balíků, účtujeme jen 1 poštovné a balné.

Při platbě dobírkou bude připočteno 30,-- bez dph, 30,--, 36 s dph  - doběrečné.

Doručování zásilek na Slovensko

Platba za zboží a způsob doručení:

       Převodní příkaz (zálohová faktura) - Prodávající vygeneruje zálohovou fakturu v hodnotě objednaného zboží a zašle ji kupujícímu (e-mailem). Po uhrazení této faktury zašle prodávající objednané zboží na dodací adresu kupujícího balík. K celkové ceně budou připočítány expediční náklady (poštovné a balné) ve výši dle váhy balíku a zboží bude následně zasláno společností DPD

       zásilky do 3 kg ...... 10,-- Eur bez dph, 12,1 Eur s dph
zásilky v rozmezí 3,1 - 31 kg ...... 15 Eur bez dph, 18,15 Eur s dph

        zásilky v rozmezí 31,1 - 50 kg ...... 20 Eur bez dph, 24,2 Eur s dph


Kurz používaný k přepočtu Kč/Eur: denní kurz banky MONETA Money Bank

Faktury na Slovensko jsou vystaveny výhradně v Eurech, a plátcům DPH na Slovensku je zboží zasíláno bez DPH - uvádějte proto do objednávky své DIČ.

Termín dodání


Zásilka Vám bude doručena prostřednictvím společnosti DPD do 5 pracovních dnů na Vámi uvedenou adresu. Pokud tento termín nebudeme schopni dodržet, budete informováni o termínu dodání mailem.

Poškozená zásilka

Dostal se k vám poškozený balíček nebo jste vadu způsobenou přepravou zjistili až po otevření? Nastalá situace nás mrzí. Máme pro vás návod, jak v takových situacích postupovat, aby se vše co nejrychleji vyřešilo.
Přivezli mi balíček a zjistil(a) jsem, že:
 Přepravní obal je na pohled poničený nebo zdeformovaný.
• V případě, že vám kurýr přivezl poškozený balíček, máte plné právo ho odmítnout. Zároveň ale můžete balíček přijmout, sepsat s kurýrem formulář Zápis o škodě (pokud již není sepsaný z depa) a zkontrolovat, zda nedošlo k porušení jeho obsahu. Pokud je zboží poškozeno, můžete balíček rovnou vrátit kurýrovi a poté nás kontaktujte, abychom reklamaci vyřídili.
 Přepravní obal je v pořádku, ale obsah je poškozený.
• Pokud zjistíte, že je obsah balíčku poškozený, nejpozději do 2 dnů vyplňte formulář Zápis o škodě na www.dpd.cz/reklamace nebo kontaktuje přímo nás, abychom reklamaci vyřídili.

Odstoupení od smlouvy při koupi přes internet

 

Kupující spotřebitel má právo  odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na kupující podnikatele (je-li na faktuře uvedeno IČ).

 Kupující bere na vědomí, že dle  občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu na zakázku.

Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele/prodávajícího

 

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, resp. není možné dodat prodávajícímu zboží od dodavatele prodávajícího za původně udávanou cenu, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá).

 

Záruka

 

Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží v záruční době.

 

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, ani na škody způsobené nevhodným zacházením.

 

Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce trvání 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím.

 

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.

 

Kupující má právo reklamovat zboží v uvedené záruční lhůtě. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud zboží používáte déle, než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu.

 

Práva z odpovědnosti za vady

 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

 

Práva z odpovědnosti za vady je kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu, jakmile se vada objevila. Kupující bere na vědomí, že bezdůvodná prodleva s uplatněním práv z odpovědnosti za vady a případné užívání zboží navzdory objevené vadě může způsobit zhoršení vady zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

 

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci.

 

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit.

 

 Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu, který je spotřebitelem působilo značné obtíže.

 

 Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci vady, která již byla kupujícím reklamována v minulosti a prodávající na tuto vadu poskytl kupujícímu slevu z kupní ceny zboží.

 

Reklamační podmínky

 

Kupující je povinen zkontrolovat dodávku, není-li nikterak viditelně poškozena nebo poničena. Pokud je zásilka poničena, nepřevezme objednatel zásilku a neprodleně kontaktuje firmu MALAPA. Pokud objednatel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, nebo neobdržel se zásilkou fakturu - daňový doklad, je povinen ihned informovat firmu MALAPA, pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.

Reklamace našich zásilek MALAPA můžete uplatnit u Vašeho prodejce, nebo u nás na adrese:

MALAPA
Tři sekery 145
(průmyslová zóna)
353 01 Mariánské Lázně

Popis správně zaslané reklamace:

Připravte si prosím daňový doklad, který Vám byl doručen spolu se zbožím. Zabalte vadné zboží a přiložte prosím kopii doručenky nebo jiného dokladu o tom, kdy Vám bylo zboží dodáno, dále pak stručný popis vady výrobku. Nezapomeňte uvést Váš kontakt (adresa, mail, telefon). Takto připravenou zásilku zašlete prosím doporučeně na naši výše uvedenou adresu.

Náklady na dopravu reklamace do sídla MALAPA nese objednatel, stejně tak riziko a odpovědnost za poškození zásilky dopravou.

MALAPA vyřídí Vaši reklamaci nejpozději do 30 dnů, nebude-li domluveno jinak.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 

       Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@malapa.cz

       Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

       Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html. 

       U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.

       Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

       Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

       Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

       V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

       Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

Závěrečná ustanovení

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Prodávající si vyhrazuje právo na úpravu a případné změny těchto podmínek.

Kopírování nebo jiné úpravy fotografií a popisů k produktům výhradně s naším svolením.

Používáním tohoto webu vyjadřujete svůj souhlas s dobrovolným poskytnutím osobních údajů a potvrzujete, že všechny Vaše údaje jsou vyplněny pravdivě. Naše společnost nezpracovává osobní údaje uživatelů našich služeb jinak, než k zákonným účelům, popř. za účelem nepravidelného zasílání novinek a aktuálních nabídek. Data jsou přitom zpracovávána pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro dosažení výše uvedených účelů. Třetí strana k osobním údajům nemá přístup. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou nebo elektronicky pomocí e-mailu.

Provozovatel nenese následky ušlého zisku, vzniklých nákladů provozem nebo ukončením či přerušením činnosti.

Recyklační poplatky jsou součástí ceny každého zboží.

Veškeré objednávky, včetně těch, které jsou podané prostřednictvím internetu jsou závazné. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že je seznámen s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Po odeslání objednávky a jejím potvrzení na e-mail kupujícího je objednávka závazná pro obě strany (kupujícího i prodávajícího) a má charakter uzavřené kupní smlouvy, proto dbejte na správné vyplnění předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do zaplacení majetkem prodávajícího, tedy firmy MALAPA. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou fakturační popř. dodací adresu a telefonický kontakt pro doručovací společnost. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného a balného.

Ostatní vztahy prodávajícího a kupujícího, které zde nejsou uvedeny, se řídí ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění a občanským zákoníkem.